James Williams Sensei, of Nami-ryu Aiki Heiho, demonstrates how to practice palm strikes, slaps, ...

Read More